Sản Phẩm CNTT

SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN LÀ KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TÔI

SERZEE

Kiểm Soát Truy Cập Mạng (NAC)
Ngăn Ngừa Thất Thoát Dữ Liệu (DLP)
Chia Sẻ Dữ Liệu An Toàn (SFS)
Quản Lý Thông Tin Thông Minh (IIM)

Sản Phẩm SERZEE

 • Quản lý và phân quyền tài nguyên trong hệ thống.
 • Chia sẻ tập trung dữ liệu giữa người dùng và đồng bộ với máy tính, điện thoại và giao diện web.
 • Tổng đài điện thoại, Call Center, Hội nghị trực tuyến,…
 • Quản lý Bán hàng, Mua hàng, Kế toán, Quản lý Kho, Tài sản, Lập Báo Cáo Quản Trị, Báo Cáo Thuế Chuẩn Việt Nam,…
 • Sao lưu phục hồi hệ thống.
Tìm Hiểu Thêm

Kiểm Soát Truy Cập Mạng (NAC)

PORTNOX CORE NAC cung cấp giải pháp kiểm soát truy cập mạng tại chỗ, dễ sử dụng, tập trung vào việc đảm bảo triển khai nhanh chóng, bảo mật mạnh mẽ, duy trì hệ thống dễ dàng,… Nó cung cấp khả năng hiển thị toàn bộ hệ thống mạng và các thiết bị, cũng như tự động hóa các tác vụ cần thực thi cho hệ thống.

Tìm Hiểu Thêm

Ngăn Ngừa Mất Dữ Liệu (DLP)

Sản Phẩm Bảo Vệ Điểm Cuối của GTB

Là Sản Phẩm bảo vệ Dữ liệu Doanh nghiệp với khả năng Phát hiện, Phản hồi và Ngăn chặn (EDR / P), bảo vệ Dữ liệu một cách chính xác với khả năng phát hiện vô song chống lại hành vi đánh cắp dữ liệu trong hệ thống tại công ty, khi đang ở ngoài công ty và ở bất kỳ đâu mà KHÔNG phải gửi dữ liệu lên đám mây.

Tìm Hiểu Thêm

Sản Phẩm Bảo Vệ Cho Mạng và Điện Toán Đám Mây của GTB

GTB Technologies cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu thực sự với khả năng tạo, quản lý và thực thi các chính sách bảo mật DLP dựa trên nội dung và ngữ cảnh về thời gian, địa điểm, cách thức và đối tượng mà dữ liệu có thể hoặc không thể di chuyển đến hoặc từ mạng và thiết bị.

Tìm Hiểu Thêm

Chia Sẻ Dữ Liệu An Toàn (SFS)

Sản Phẩm Chia sẻ dữ liệu an toàn của ACCELLION cho phép nhân viên làm việc với đối tác trên nhiều kênh an toàn: kênh chia sẻ cộng tác, phòng dữ liệu ảo (VDR), truyền dữ liệu có quản lý (MFT) và SFTP có bảo mật SSL. Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro và chi phí bằng cách tận dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu an toàn chung với một bộ kiểm soát, chính sách quản trị, quản lý người dùng và kết nối nguồn dữ liệu.

Quan trọng hơn, người dùng làm việc với cùng các thư mục, nội dung và quyền của người dùng trên các kênh chia sẻ này, do đó có thể giảm lỗi, tăng tốc độ phản hồi và cải thiện kết quả kinh doanh.

Tìm Hiểu Thêm

Quản lý thông tin thông minh
(IIM với M-FILES)

M-Files là một giải pháp quản lý thông tin thông minh duy nhất giúp cải thiện cách doanh nghiệp bảo mật, xử lý và quản lý dữ liệu và nội dung, có thể là tài liệu, hình ảnh, email, thông tin khách hàng hoặc các đối tượng thông tin khác. M-Files thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu doanh nghiệp có cấu trúc và thông tin phi cấu trúc.

M-Files tổ chức và quản lý thông tin dựa trên “thông tin” đó là gì, thay vì “vị trí” thông tin được lưu trữ trên mạng công ty. Bất kể thông tin đó nằm trong nền tảng M-Files hay trên các hệ thống và kho lưu trữ khác, thông tin có thể được truy cập và quản lý thông qua một chế độ xem duy nhất mà không yêu cầu di chuyển dữ liệu tốn kém và mất thời gian.

Tìm Hiểu Thêm

Dịch Vụ CNTT

SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN LÀ KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TÔI

An Ninh Thông Tin (CS)
Tích Hợp Hệ Thống CNTT (SI)
Quản Lý Hệ Thống CNTT (IMS)
Thuê Chỗ Trung Tâm Dữ Liệu (DCH)
Kết Nối Liên Lạc Trên Biển (OC)

Dịch Vụ An Ninh Thông Tin (CS)

Dịch vụ An ninh mạng & Dịch vụ Đánh giá Rủi ro An ninh Mạng CNTT có thể giúp tổ chức của bạn hiểu được những điểm yếu hiện tại trên không gian mạng của tổ chức. Nhóm đánh giá an ninh mạng có tay nghề cao của chúng tôi có chuyên môn và bộ công cụ để xác định, đánh giá, giảm thiểu, loại bỏ mối đe dọa an ninh của thông tin và an toàn vật lý.

Dịch Vụ Tích Hợp Hệ Thống CNTT (SI)

BDOOP cung cấp các dịch vụ tích hợp CNTT toàn diện – từ tư vấn, đến xác định nhu cầu kinh doanh, cũng như thiết kế và triển khai các giải pháp hỗ trợ dễ dàng và tập trung đến các yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

 • Phân tích quy trình kinh doanh bao gồm các yêu cầu.
 • Thiết kế giải pháp.
 • Lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Phát triển giải pháp.
 • Tích hợp giải pháp, kiểm tra, bảo trì và hỗ trợ.
 • Quản lý dự án.
 • Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống CNTT (IMS)

BDOOP cung cấp bộ giải pháp quản trị và giám sát hệ thống tổng quát dựa trên quy trình chuẩn với khả năng giám sát và đáp ứng nhanh chóng.

Bên cạnh việc quản lý hệ thống cho khách hàng hiệu quả, chúng tôi đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống của khách hàng với các thiết bị luôn sẵn có để thay thế ngay lập tức cho khách hàng khi có sự cố thiết bị xảy ra.

Dịch Vụ Thuê Chỗ Tại Trung Tâm Dữ Liệu (DCH)

Dịch vụ Thuê Chỗ Tại Trung tâm Dữ liệu Chuyên nghiệp đạt chuẩn TIER 3 của BDOOP thúc đẩy hiệu quả cao hơn, cải thiện mức độ dịch vụ CNTT và sự phù hợp chi phí với doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi đưa Trung tâm Dữ liệu Chuyên nghiệp TIER3 đến gần văn phòng khách hàng hơn bằng các kết nối tốc độ cao (1Gbps hoặc 10Gbps) có dự phòng từ Trung tâm Dữ liệu đến văn phòng khách hàng.

Dịch Vụ Kết Nối Thông Tin Liên Lạc Trên Biển (OCS)

Với nhiều năm kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành Dầu khí, Dịch vụ CNTT kết nối thông tin liên lạc trên biển, ngoài giàn khoan dầu khí của BDOOP cung cấp dịch vụ mạng, truyền thông, với phạm vi toàn cầu về hiệu suất vượt trội và độ tin cậy tối đa.

Kết hợp với sản phẩm BDOOP SERZEE, chúng tôi cung cấp hệ thống CNTT đơn giản, cắm và chạy thật hiệu quả cho Hệ thống CNTT tại giàn khoan dầu khí và các tàu lớn trên biển.

Liên Hệ

 

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam